TOUCH OF LOVE Dziecko Leśnej Wygi

  • Najpiękniejsze Baby Opolszczyzny 2012, Lokata I / Best Baby in Opole 2012, place I
  • Najlepszy Pies Opolszczyzny 2012 VIII Grupa FCI Lokata III / Best Dog in VIII FCI Group in Opole 2012, place III
  • Młodzieżowy Champion Polski / Polish Junior Champion